Kontakt
Ośrodek Szkolenia Kadr
Mieczysław Orszulak

63-600 Kępno
ul. Tęczowa 9E

kom.: 600 892 543

NIP: 619 108 61 73

E-mail: osrodek5@o2.pl

Okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenia BHP

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:

 

  •  pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  •  innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)