Kontakt
Ośrodek Szkolenia Kadr
Mieczysław Orszulak

63-600 Kępno
ul. Tęczowa 9E

kom.: 600 892 543

NIP: 619 108 61 73

E-mail: osrodek5@o2.pl

o firmie

Ośrodek Szkolenia Kadr powstał w sierpniu 2000 roku.  Dzialalność Ośrodka to:

1. Szkolenia specjalistyczne; / otwarte i zamkniete /

        a) szkolenia w branży drzewnej / szczególy w ofercie /

        b) szkolenie inne  / szczegóły w ofercie /

2. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowniczych,

3. Usługi i doradztwo  w zakresie bhp, 

Szkolenia specjalistyczne w branży drzewnej  prowadzone są o zasięgu ogolnopolskim, uczestnikom zapewniomy wyżywienie i zakwaterowanie.

Przy zgłoszeniu większej ilości uczestników - na zlecenie firm, organizujemy szkolenia wyjazdowe / zamkniete / 

Posiadamy:

   - zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - placowek ksztalcenia ustawicznego w Wydziale Oświaty,

   - zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Poznaniu, 

W działalności szkoleniowej współpracujemy miedzy innymi z:

  1) Wydziałem Technologii Drewna SGGW w Warszawie,

  2)  Wydzaiłem Technologii Drewna Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

  3) Instytuterm Technologii Drewna w Poznaniu,

  4) Polskim Komitetem Normalizacji / PKN / w Warszawie,

  5) Powiatowymi Urzedami Pracy z terenu całego kraju,  

Wysoki poziom szkoleń zapewniamy miedzy innymi przez współpracę z w/w uczelniami i instytytutem oraz udzialem specjalistów z tych uczelni w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych w organizowanych szkoleniach.

Ośrodek posiada duże doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń w projektach unijnych  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego /EFS /:

  1) W okresie: 10.2006 r. - 11.2007 r. / 36 szkoleń- 432 osoby /  F 5 KONSULTING Poznań , zlecenie PARP " Zwiekszenie konkurencyjności Przedsiebiorstw Przemysłu Drzewnego" 

  2) W okresie: 01.2009r. - 03.2010r. / 22 szkolenia-264 osoby / F 5 KONSULTING Poznań, zlecenie PARP " Nowe uprawnienia pracowników szansa na rozwój polskich przedsiebiorstw",

  3) W okresie: 04.2012r.-02.2013r. / 8 szkoleń - 120 osób /  "Kompleksowy program podniesienia kompetencji i kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej KPPD w Szczecinku".

  4) W okresie: 11.2012r. i 02.2013r. / 2 szkolenia - 40 osób / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum Leśno-Drzewne w Garbatce, "Wyższe kwalifikacje - lepszy start zawodowy" dzialanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego./ kursy brakarzy /

  5) W okesie 01.2013r. - 02.2015r.  / 60 osób - w 2013r. /   AYA Koszalin, " Nowe kwalifikacje-pewna praca" Kompleksowy projekt wsparcia osób bezrobotnych lub nieatrakcyjnych zawodowo w wejście na rynek pracy branży drzewnej w woj. zachodniopomorskim./ Partner i wykonawca szkoleń w projekcie /      

 6) Szkolenia w ramaach EFS zlecane przez Powiatowe Urzędy Pracy z terenu calego kraju np. operatorzy obrabiarek do drewna, stolarzy, szwaczki-krawcowe w tapicerstwie, 

Doświadczenie zawodowe:

- absolwent Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

- ukończone Studium Pedagogiczne,

- ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,

- od 06.1984r. - 08.2005r.: wykładowca i organizacja szkoleń w branży drzewnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Kępnie,

  / dyrektor Ośrodka /

- od 09.1990r.- 08.2011r.: nauczyciel przedmiotów zawodowych /stolarz, tapicer / w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych / ZSZ i Technikum Drzewne / w    Kępnie,  

- od 09.2005 r do nadal : wykladowca i orgznizacja szkoleń w branży drzewnej / i inne / w Ośrodku Szkolenia Kadr Mieczyslaw Orszulak  w Kępnie.