Kontakt
Ośrodek Szkolenia Kadr
Mieczysław Orszulak

63-600 Kępno
ul. Tęczowa 9E

kom.: 600 892 543

NIP: 619 108 61 73

E-mail: osrodek5@o2.pl

Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej metodą wizualną

Szkolenia specjalistyczne » Branża drzewna


 

Szkolenie jest niezbędne w procesie uzyskania certyfikatu uprawniającego do

znakowania tarcicy konstrukcyjnej znakiem CE 


 


Czas trwania kursu  32 godz. w tym:

10 godz. zajęć teoretycznych i 22 godz. zajęć praktycznych

 

 

Celem szkolenia jest nauczenie jego uczestników sortowania wizualnego tarcicy wg EN 14081-1 oraz PN-D-94021:2013, na której opiera się produkcja elementów budowlano-konstrukcyjnych o gwarantowanych właściwościach mechanicznych zgodnie z Eurokod 5. Ukończenie kursu i nabycie uprawnień  potwierdza stosowne ZAŚWIADCZENIE. Obecność wykwalifikowanych brakarzy w wytrzymałościowym sortowaniu tarcicy metodą wizualną jest niezbędna przy ubieganiu się przez daną firmę o certyfikat zakładowej kontroli produkcji i tym samym możliwość znakowania swoich wyrobów budowlanych (tarcicy budowlano-konstrukcyjnej) znakiem CE.

          Stosowana metoda sortowania wizualnego jest zgodna z wymaganiami Unii Europejskiej (EN 14081-1) i stanowi przykład dostosowywania się polskiego tartacznictwa do wymogów i standardów unijnych. Dlatego program kursu poszerzono o podstawowe problemy produkcji tartacznej w Polsce na tle wymagań UE oraz elementy dotyczące działania maszyn sortowniczych i ich dopuszczenia do sortowania polskiego drewna. Taki program kursu zapewnia słuchaczom szersze tło gospodarcze, uzasadniające merytoryczną celowość wprowadzenia na rynek drzewny sortymentów tartych o gwarantowanej wytrzymałości, których użycie umożliwia uzyskanie ok. 20-30 procentowych oszczędności materiałowych, a więc obniżenie kosztów budownictwa drewnianego i zapewnienie mu znamion konkurencyjności.

        Szkolenie kończy się egzaminem na uprawnienia do wytrzymałościowego sortowania tarcicy iglastej budowlano-konstrukcyjnej metodą wizualną wg EN 14081-1 oraz PN-D-94021:2013

        

Zajęcia prowadzą wykładowcy z SGGW Warszawa

Wydział Technologii Drewna

                              - dr hab. inż. Sławomir Krzosek, prof. SGGW (kierownik szkolenia)
                              - dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz , 
prof. SGGW 

                                 http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl/

 

Zapewniamy:  zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe.

 

 Miejsce szkolenia i zakwaterowania:                        Szkolenie praktyczne:

ZAJAZD BORYNA                                                           Tartak Witkowscy sp. j.

98-300 Wieluń,                                                             

Dąbrowa ul.Zajazd 2                                                  Rychłowice 21b, k. Wielunia

                                                                                             Zakład ten jako pierwszy w Polsce,

                                                                           od 2015 r. wprowadził sortowanie

                                                                             tarcicy konstrukcyjnej

                                                                             metodą maszynową.