Kontakt
Ośrodek Szkolenia Kadr
Mieczysław Orszulak

63-600 Kępno
ul. Tęczowa 9E

kom.: 600 892 543

NIP: 619 108 61 73

E-mail: osrodek5@o2.pl

Okresowe dla pracowników inżynieryjno technicznych

Szkolenia BHP

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,

b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.